Acord cadru nr.24-ac/18 din data de 27 aprilie 2018, ora 10:00 privind achiziționarea Serviciilor de transport aerian de pasageri


Data expirare Tender
27.04.2018

Autoritate contractantă:
Relaţii de contact:
Obiectul achiziţiei:
Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei:
Termenul de depunere a ofertelor:
Termenul de desfăşurare a licitaţiei:
Secretariatul Parlamentului
022 820-221, 820-205, 820-196.
Servicii de transport aerian de pasageri
Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 105, bir.111.
27 aprilie 2018, ora 10:00.
27 aprilie 2018, ora 10:00.
Invitația de participare
Documentația standard pentru Acord Cadru