ANUNȚ! În Fișa de date și în Invitația de participare a fost modificat pct.33. Licitație publică nr.16/03359 din 20 decembrie 2016, ora 10:00 privind achiziționarea Serviciilor de transport aerian de pasageri


Data expirare Tender
20.12.2016
Autoritate contractantă:
Relaţii de contact:
Obiectul achiziţiei:
Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei:
Termenul de depunere a ofertelor:
Termenul de desfăşurare a licitaţiei:
Secretariatul Parlamentului
022 268-205; 268-201;268-480; 268-133
Servicii de transport aerian de pasageri
Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 162, bir.215.
20 decembrie 2016, ora 10:00
20 decembrie 2016, ora 10:00
Fișa de date a achiziției
Invitație de participare
Anexa nr.1 Garanție bancară