Concurs prin cererea ofertelor de prețuri nr.16/00931 din 15 aprilie 2016, ora 10:00 privind achioziționarea Serviciilor editorial – poligrafice


Data expirare Tender
15.04.2016
Autoritate contractantă:
Relaţii de contact:
Obiectul achiziţiei:
Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei:
Termenul de depunere a ofertelor:
Termenul de desfăşurare a licitaţiei:
Secretariatul Parlamentului
022-268-133,268-201,268-205,268-480.
Servicii editorial – poligrafice
Mun.Chișinău  bd.Ștefan cel Mare, 162, bir. 107
15 aprilie 2016, ora 10:00
15 aprilie 2016, ora 10:00
Fișa de date a achiziției
Invitația de participare