Concurs prin cererea ofertelor de prețuri nr. 17/00261 din 08 februarie 2017, ora 10:00 privind achiziționarea Materialelor electrice


Data expirare Tender
08.02.2017
Autoritate contractantă:
Relaţii de contact:
Obiectul achiziţiei:
Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei:
Termenul de depunere a ofertelor:
Termenul de desfăşurare a licitaţiei:
Secretariatul Parlamentului
022 268-480,268-205,268-201,268-133
Materiale electrice
Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 162, bir. 215
08 februarie 2017, ora 10:00
08 februarie 2017, ora 10:00
Fișa de date a achiziției
Invitația de participare