Concurs prin cererea ofertelor de prețuri nr. 17/01857 din 26 iunie 2017, ora 10:00 privind achiziționarea Serviciilor unui Consultant național pentru elaborarea proiectului de modificare și completare a Regulamentului Parlamentului pentru procedura de realizare a controlului parlamentar și elaborarea Metodologiei privind evaluarea ex- post a legislației


Data expirare Tender
26.06.2017
Autoritate contractantă:
Relaţii de contact:
Obiectul achiziţiei:

Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei:
Termenul de depunere a ofertelor:
Termenul de desfăşurare a licitaţiei:
Secretariatul Parlamentului
022 820-221, 820-205, 820-196
Serviciile unui Consultant național pentru elaborarea proiectului de modificare și completare a Regulamentului Parlamentului pentru procedura de realizare a controlului parlamentar și elaborarea Metodologiei privind evaluarea ex-post a legislației.
Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 162, bir.215.
26 iunie 2017, ora 10:00
26 iunie 2017, ora 10:00
Fișa de date a achiziției
Anunț de participare
Anexa Caiet de sarcini