Concurs prin cererea ofertelor de prețuri nr.18/00158 din 01 februarie 2018, ora 10:00 privind achiziționarea Serviciilor de deservire tehnică a cazangeriei


Data expirare Tender
01.02.2018

Autoritate contractantă:
Relaţii de contact:
Obiectul achiziţiei:
Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei:
Termenul de depunere a ofertelor:
Termenul de desfăşurare a licitaţiei:
Secretariatul Parlamentului
022 820-221, 820-205, 820-196
Servicii de deservire tehnică a cazangeriei
Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 105, bir.111
01 februarie 2018, ora 10:00
01 februarie 2018, ora 10:00
Fișa de date a achiziției
Anunț de participare
Anexa 1
Anexa 2