Concurs prin cererea ofertelor de prețuri nr. 18/00166 din 07 februarie 2018, ora 10:00 privind achiziționarea Materialelor electrice


Data expirare Tender
07.02.2018

Autoritate contractantă:
Relaţii de contact:
Obiectul achiziţiei:
Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei:
Termenul de depunere a ofertelor:
Termenul de desfăşurare a licitaţiei:
Secretariatul Parlamentului
022 820-221, 820-205, 820-196
Materiale electrice
Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 105, bir.111
07 februarie 2018, ora 10:00
07 februarie 2018, ora 10:00
Fișa de date a achiziției
Anunț de participare