Concurs prin cererea ofertelor de prețuri nr.18/01123 din 12 aprilie 2018, privind achiziționarea Serviciilor de deservire tehnică a mașinilor frigorifice DAIKIN și STULZ


Data expirare Tender
12.04.2018

Autoritate contractantă:
Relaţii de contact:
Obiectul achiziţiei:
Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei:
Termenul de depunere a ofertelor:
Termenul de desfăşurare a licitaţiei:
Secretariatul Parlamentului
022 820-221, 820-205, 820-196.
Servicii de deservire tehnică a mașinilor frigorifice DAIKIN și STULZ
Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 105, bir.111
12 aprilie 2018, ora 10:00.
12 aprilie 2018, ora 10:00.
Fișa de date a achiziției
Anunț de participare
Caiet de sarcini LOT I pentru DAIKIN
Caiet de sarcini LOT II pentru STULZ