Concurs prin cererea ofertelor de prețuri nr. 18/02039 din 31 mai 2018, ora 10:00 privind achiziționarea Serviciilor pentru realizarea evaluării ex-post de împact a Legii cu privire la protecția specială a copiilor aflați în situație de risc


Data expirare Tender
31.05.2018

Autoritate contractantă:
Relaţii de contact:
Obiectul achiziţiei:

Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei:
Termenul de depunere a ofertelor:
Termenul de desfăşurare a licitaţiei:
Secretariatul Parlamentului
022 820-221, 820-205, 820-196.
Servicii pentru evaluarea ex-post de impact a Legii cu privire la protecția specială a copiilor aflați în situație de risc.
XXXX
XXXX
XXXX
Fișa de date a achiziției
Anunțul de participare
Anexa nr.1
Anexa nr.2