Licitația publică nr. 16/00252


Data expirare Tender
01.03.2016
Autoritate contractantă:
Relaţii de contact:
Obiectul achiziţiei:
Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei:
Termenul de depunere a ofertelor:
Termenul de desfăşurare a licitaţiei:
Secretariatul Parlamentului
022-268-133,268-201,268-205,268-480
Servicii de deservire a delegațiilor oficiale
Mun.Chișinău  bd.Ștefan cel Mare, 162, bir. 107
01 martie 2016, ora 11:00
01 martie 2016, ora 11:00
Fișa de date a achiziției
Invitația de participare
Documente de licitație