Licitația Publică nr.16/00552 din 16 martie 2016, ora 10:00 privind achiziționarea Serviciilor editorial-poligrafice


Data expirare Tender
16.03.2016
Autoritate contractantă:
Relaţii de contact:
Obiectul achiziţiei:
Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei:
Termenul de depunere a ofertelor:
Termenul de desfăşurare a licitaţiei:
Secretariatul Parlamentului
022-268-133,268-201,268-205,268-480.
Servicii editorial  – poligrafice 
Mun.Chișinău  bd.Ștefan cel Mare, 162, bir. 107
16 martie 2016, ora 10:00
16 martie 2016, ora 10:00
Fișa de date a achiziției
Invitația de participare
Documentele de licitație