Licitația Publică nr. 16/03024 din 29 noiembrie 2016, ora 10:00 privind achiziționarea Combustibilului


Data expirare Tender
29.11.2016
Autoritate contractantă:
Relaţii de contact:
Obiectul achiziţiei:
Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei:
Termenul de depunere a ofertelor:
Termenul de desfăşurare a licitaţiei:
Secretariatul Parlamentului
022-268-201; 268-205; 268-133, 268-480
Combustibil 
Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 162, bir.215
29 noiembrie 2016, ora 10:00
29 noiembrie 2016, ora 10:00
Fișa de date a achiziției
Invitația de participare
Anexa nr.1 – Garanția de ofertă
CAIET DE SARCINI