Licitația publică nr.16/03636 din 10 ianuarie 2017, ora 10:00 privind achiziționareaServiciilor (HW/SW) de garanție, mentenanța și suport pentru anul 2017, pentru IBM Storwize v7000


Data expirare Tender
10.01.2017
Autoritate contractantă:
Relaţii de contact:
Obiectul achiziţiei:

Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei:
Termenul de depunere a ofertelor:
Termenul de desfăşurare a licitaţiei:
Secretariatul Parlamentului
022-268-480, 268-205,268-201, 268-133
Servicii (HW/SW) garanție, mentenanșă și suport pentru anul 2017pentru IBM Strowize v7000.
Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 162, bir. 215
10 ianuarie 2017, ora 10:00
10 ianuarie 2017, ora 10:00
Fișa de date a achiziției
Invitația de participare
Anexa 1
Anexa: Condiții de garanție și mentenanță