Licitația publică nr. 17/00450 din 07 aprilie 2017, ora 10:00 privind achiziționarea Serviciilor de proiectare ,,Reconstrucția cu replanificarea și schimbarea destinației clădirii imobilului Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova din str. Sfatul Țării, nr. 37


Data expirare Tender
07.03.2017
Autoritate contractantă:
Relaţii de contact:
Obiectul achiziţiei:
Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei:
Termenul de depunere a ofertelor:
Termenul de desfăşurare a licitaţiei:
Secretariatul Parlamentului
022 268-133,268-205,268-201, 268-480.
Servicii de proiectare 
Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 162, bir. 215
07 martie 2017, ora 10:00
07 martie 2017, ora 10:00
Fișa de date a achiziției
Invitația de participare
Caiet de sarcini