Licitația Publică nr. 17/00791 din 07 aprilie 2017, ora 10:00 privind achiziționarea Serviciilor de proiectare ”Reconstrucția cu replanificarea și schimbarea destinației clădirii imobilului Secretariatului Parlamentului din str. Sfatul Țării, nr.37


Data expirare Tender
07.04.2017
Autoritate contractantă:
Relaţii de contact:
Obiectul achiziţiei:
Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei:
Termenul de depunere a ofertelor:
Termenul de desfăşurare a licitaţiei:
Secretariatul Parlamentului
022 268-480, 268-201,268-205, 298-133
Servicii de proiectare
Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 162, bir. 215
07 aprilie 2017, ora 10:00
07 aprilie 2017, ora 10:00
Fișa de date a achiziției
Anunț de participare
Caiet de sarcini