Licitația Publică nr. 17/01749 din 30 iunie 2017, ora 10:00 privind achiziționarea Echipamentului IT


Data expirare Tender
30.06.2017
Autoritate contractantă:
Relaţii de contact:
Obiectul achiziţiei:
Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei:
Termenul de depunere a ofertelor:
Termenul de desfăşurare a licitaţiei:
Secretariatul Parlamentului
022 820-221, 820-205, 820-196
Echipament IT
Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 162, bir.215.
26 iunie 2017, ora 10:00
26 iunie 2017, ora 10:00
Fișa de date a achiziției
Anunțul de participare
Anexa nr.1 Garanție
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa pentru autorizare