Licitația publică nr. 17/02385 din 08 august 2017, ora 10:00 privind achiziționarea Echipamentului IT și aparate multifuncționale


Data expirare Tender
08.08.2017
Autoritate contractantă:
Relaţii de contact:
Obiectul achiziţiei:
Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei:
Termenul de depunere a ofertelor:
Termenul de desfăşurare a licitaţiei:
Secretariatul Parlamentului
022 820-221, 820-205, 820-196
Echipament IT și aparate multifuncționale
Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 105, bir. 111
08 august 2017, ora 10:00
08 august 2017, ora 10:00
Fișa de date a achiziției
Anunțul de participare
Anexa 1 Garanție
Anexa nr.1
Anexa nr.2
Autorizație producător