Licitația publică nr. 18/03162 din 07 august 2018, ora 10:00 privind achiziționarea Serviciilor de instruire.


Data expirare Tender
07.08.2018
Autoritate contractantă:
Relaţii de contact:
Obiectul achiziţiei:
Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei:
Termenul de depunere a ofertelor:
Termenul de desfăşurare a licitaţiei:
Secretariatul Parlamentului
022 820-221, 820-201, 820-205, 820-196.
Servicii de instruire
Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 105, bir.111.
07 august 2018, ora 10:00.
07 august 2018, ora 10:00.
Fișa de date a achiziției
Anunțul de participare
Caiet de sarcini instruire IT I 
Caiet de sarcini instruire IT II
Caiet de sarcini instruire securitate informațională
Caiet de sarcini investigare incidente
Anexa Garanție de ofertă