Concurs prin cererea de prețuri nr. 17/00212 din 02 februarie 2017, ora 10:00 privind achizișionarea Serviciilor de asigurare auto


Data expirare Tender
02.02.2017
Autoritate contractantă:
Relaţii de contact:
Obiectul achiziţiei:
Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei:
Termenul de depunere a ofertelor:
Termenul de desfăşurare a licitaţiei:
Secretariatul Parlamentului
022 268-480,268-205,268-201,268-133
Asigurarea auto
Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 162, bir. 215
02 februarie 2017, ora 10:00
02 februarie 2017, ora 10:00
Fișa de date a achiziției
Invitația de participare
CASCO