Licitația Publică nr.18/02528 din 3 iulie 2018, ora 10:00 privind achiziționarea Servicilor de instruire


Data expirare Tender
03.07.2018

Autoritate contractantă:
Relaţii de contact:
Obiectul achiziţiei:
Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei:
Termenul de depunere a ofertelor:
Termenul de desfăşurare a licitaţiei:
Secretariatul Parlamentului
022 820-221, 820-205, 820-196.
Servicii de instruire
Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 105, bir.111
03 iulie 2018, ora 10:00.
03 iulie 2018, ora 10:00.
Fișa de date a achiziției
Anunțul de participare
Caiet sarcini Instruire IT 1
Caiet sarcini Instruire IT 2
Caiet sarcini Instruire securitate informațională
Caiet sarcini Instruire investigare incidente
Anexa nr.1 Garanție